Kontakti

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

Pieņemšanas laiki (vēlams, iepriekš sazināties):

Vadītāja Vēsma Eglīte

Pirmdien 15.00-19.00,

Ceturtdien 9.00-12.00

 

Iestādes māsa Inese Skukovska

Pirmdien 8.00-11.00,

Trešdien 15.00-18.00

 

Lietvede Solvita Zvilna

Pirmdien-Otrdien 8.30.-17.00

Trešdien 8.00-16.30

Ceturtdien 10.00-18.30

 

Adrese:

Centra iela 4, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
tālrunis: +371 67918446
e–pasts: pii_annele@ropazi.lv
Darba  laiks: darba dienās 7:00–19:00, strādā arī vasaras mēnešos.

Vēsma Eglīte
PII “Annele” vadītāja
tālrunis: +371 29182543
vesma.eglite@ropazi.lv

Vizma Mužika
PII “Annele” vadītājas vietniece izglītības jomā
vizma.muzika@ropazi.lv

Iveta Gundare
PII “Annele” vadītājas vietniece saimnieciskajā jomā
iveta.gundare@ropazi.lv

Solvita Zvilna
PII “Annele” lietvede
tālrunis: 26138262/ 67918446
pii_annele@ropazi.lv

Daiga Bērziņa
PII “Annele” ēdināšanas pārzine

Pieteikt, atteikt ēdināšanu sūtot sms vai zvanot līdz plkst. 7:30
tālrunis : +371 26704431

Inese Skukovska
PII “Annele” medmāsa
inese.skukovska@ropazi.lv

PII «Annele» maksājumu rekvizīti
Ropažu novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs 90000029039
Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
a/s «Swedbank», kods HABALV22, konts
LV54HABA0551013383687.

Ēdināšanas maksājuma rekvizīti

SIA ANDELITA

Reģ.nr.40103993859

Jur.adr. “Augšciems”, Augšciems, Ropažu novads, LV-2135

Tālr. 28336636; fakss 67918257;

Grāmatvedība: 28665565

e-pasts:andelita@inbox.lv

Banka: AS Swedbank

Konts: LV51HABA0551041688147

Advertisements