Arhīvi

Par pastaigām ziemas sezonā.

MK not1.jpg

Advertisements

Annelē uzsākta mērķtiecīga psihoemocionālās veselības veicināšana

 

Pēc Pasaules Veselības organizācijas definīcijas veselība ir labklājība – fiziska, psihiska un sociāla. Tātad psihoemocionālā veselība ir nozīmīga komponente Pasaules Veselības organizācijas noteiktajā veselības konceptā. Ārsti īpaši vēlas akcentēt – psihoemocionālā veselība ir aizsargfaktors fiziskajai veselībai. Psihoemocionālās veselības būtiskākie kritēriji ir:

 • Spēja veidot dziļas, emocionāli piesātinātas, empātiskas attiecības;
 • spēja pārdzīvot relatīvi pilnu jūtu apjomu, izprast tās, rīkoties saskaņā ar jūtām un kontrolēt tās, kā arī spēja uztvert citu cilvēku emocijas;
 • laba afektu (intensīvu jūtu) regulācija adaptīvā veidā;
 • spēja paskatīties uz situāciju no dažādām pusēm;
 • adekvāti reaģēt uz stresu un atgūties no tā bez grūtībām (Ego spēks un dzīvesprieks, elastīgums);
 • spēja pielāgoties (adaptēties) apstākļiem, nepiedzīvojot distresu un neradot to citiem;
 • spēja realizēt savus talantus, prasmes (pašrealizēšanās);
 • spēja iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs,
 • spēja sasniegt gandarījuma izjūtu, kas padara vērtīgus ikdienas centienus;
 • spēja būt autonomam – pašnoteikšanās un lēmumu pieņemšanas neatkarība;
 • spēja būt veiksmīgam dažādās sociālajās lomās (Slimību profilakses un kontroles centrs, 2014).

Pirmsskolas vecuma bērniem ir emocionāli visneapvaldītākais raksturs nekā pārējos periodos. Tāpēc šajā laikā bērnam var būt vienlaicīgi vairākas jūtas – viņš var dusmoties un būt līdzjūtīgs, var palīdzēt kādam un zaudēt paškontroli, var izjust vainas apziņu un meklēt sev attaisnojumu. Šajā vecumā rodas konflikts starp “Es gribu!” un “Tā vajag!” Tāpēc psiholoģijā runā arī par problemātisku uzvedību. Šajā vecumā attīstās arī augstākās jūtas, vērtību orientācija un tikumi. Emocionālā labsajūta veicina normālu bērna personības attīstību, labvēlīgu attieksmi pret sevi un citiem (Vidnere M.).

Šinī mācību gadā PII”Annele” viena no pedagoģiskā darba galvenajām prioritātēm ir audzēkņu psihoemocionālās veselības un sociālo prasmju attīstības veicināšana.

Balstoties uz Uzvedības terapijas un sociālo prasmju trenēšanu (Wim de May, Pirsko L., 2016), bērniem visa mācību gada garumā tiks attīstītas sekojošas prasmes:

 • emociju atpazīšana;
 • emociju pašregulēšana;
 • atslābināšanās un nomierināšanās;
 • klausīšanās (uzmanības noturēšana);
 • problēmu risināšana;
 • sadarbošanās;
 • noteikumu un sociālo normu ievērošana.

Iestādes māsa / drāmas terapeite  Inese Skukovska.

„Annelē” ekoloģiska un ekonomiska uzkopšana

Veselīga dzīvesveida veicināšana ir viena no galvenajām PII „Annele” prioritātēm. Vide tieši ietekmē cilvēka veselību, tāpēc svarīgi, lai bērniem būtu iespēja elpot tīru gaisu, brīvu no mākslīgām smaržām un sintētisko sadzīves ķīmijas līdzekļu izgarojumiem.

 1. gada garumā grupa „Brīnumpupa” piedalījās konkursā “Labākais pētījums par ekoloģiskas un ekonomiskas uzkopšanas ieviešanas iespējām pirmsskolas izglītības iestādē”. To organizēja biedrība “Dzīvosim zaļi” un Latvijas uzņēmums „Greenwalk” sadarbībā ar starptautisko organizāciju BSAG (Baltic Sea Action Group (Baltijas jūras rīcības grupa)) kampaņas „Uzkop dzīvībai saudzīgi” ietvaros. Kopumā konkursā piedalījās 28 pirmsskolas izglītības iestādes. Pētījumā tika salīdzināts ekonomiskums, praktiskums un ietekme uz veselību. Pētījuma laikā, mainot uzkopšanas sistēmu uz ekoloģisku, tika novēroti roku ādas un nagu stāvokļa uzlabojumi, nav izjusti kairinājumi no tīrīšanas līdzekļiem un palielinājusies gaisa tīrība. Jūtami uzlabojusies arī veselība audzēkņiem un darbiniekiem (īpaši alerģiskiem). Pētījumā tika secināts, ka būtiski samazinās arī izlietotā iepakojuma un uzkopšanas līdzekļu radīto atkritumu daudzums. Kā būtisks faktors minams, ka sākotnējais finansiālais ieguldījums ekoloģiskai uzkopšanai sākotnēji ir liels, taču, kā pētījums apliecināja, ilgtermiņā tas veido ievērojamu ekonomiju.IMG_0022

Pamatojoties gan uz pašu gūto pieredzi, piedaloties pētījumā, gan kopējiem pētījuma rezultātiem „Annelē”, esam uzsākuši ekoloģisku un ekonomisku uzkopšanu visās grupās. Tas nozīmē, ka tiek lietoti mazgāšanas līdzekļi, kuri satur dabīgas vielas (eļļas un ekstraktus) un/vai dabīgajām vielām identiskas vielas. Uzkopšanā tiek izmantoti zinātnes sasniegumi – mikrošķiedras audumi, kas ilgi kalpo un tīra traipus bez speciāliem līdzekļiem. Šie audumi (virsmām un grīdai) viegli savāc putekļus, netīrumus, taukus, citas daļiņas un mitrumu, kā arī tīra videi draudzīgi.

Tādejādi, „Anneles” bērni un darbinieki elpo tīrāku gaisu, rūpējas par dabu un Baltijas jūru, kā arī ekonomē finansiālus līdzekļus!

PII „Annele” iestādes māsa Inese Skukovska.