Arhīvi

„Annelē” ekoloģiska un ekonomiska uzkopšana

Veselīga dzīvesveida veicināšana ir viena no galvenajām PII „Annele” prioritātēm. Vide tieši ietekmē cilvēka veselību, tāpēc svarīgi, lai bērniem būtu iespēja elpot tīru gaisu, brīvu no mākslīgām smaržām un sintētisko sadzīves ķīmijas līdzekļu izgarojumiem.

  1. gada garumā grupa „Brīnumpupa” piedalījās konkursā “Labākais pētījums par ekoloģiskas un ekonomiskas uzkopšanas ieviešanas iespējām pirmsskolas izglītības iestādē”. To organizēja biedrība “Dzīvosim zaļi” un Latvijas uzņēmums „Greenwalk” sadarbībā ar starptautisko organizāciju BSAG (Baltic Sea Action Group (Baltijas jūras rīcības grupa)) kampaņas „Uzkop dzīvībai saudzīgi” ietvaros. Kopumā konkursā piedalījās 28 pirmsskolas izglītības iestādes. Pētījumā tika salīdzināts ekonomiskums, praktiskums un ietekme uz veselību. Pētījuma laikā, mainot uzkopšanas sistēmu uz ekoloģisku, tika novēroti roku ādas un nagu stāvokļa uzlabojumi, nav izjusti kairinājumi no tīrīšanas līdzekļiem un palielinājusies gaisa tīrība. Jūtami uzlabojusies arī veselība audzēkņiem un darbiniekiem (īpaši alerģiskiem). Pētījumā tika secināts, ka būtiski samazinās arī izlietotā iepakojuma un uzkopšanas līdzekļu radīto atkritumu daudzums. Kā būtisks faktors minams, ka sākotnējais finansiālais ieguldījums ekoloģiskai uzkopšanai sākotnēji ir liels, taču, kā pētījums apliecināja, ilgtermiņā tas veido ievērojamu ekonomiju.IMG_0022

Pamatojoties gan uz pašu gūto pieredzi, piedaloties pētījumā, gan kopējiem pētījuma rezultātiem „Annelē”, esam uzsākuši ekoloģisku un ekonomisku uzkopšanu visās grupās. Tas nozīmē, ka tiek lietoti mazgāšanas līdzekļi, kuri satur dabīgas vielas (eļļas un ekstraktus) un/vai dabīgajām vielām identiskas vielas. Uzkopšanā tiek izmantoti zinātnes sasniegumi – mikrošķiedras audumi, kas ilgi kalpo un tīra traipus bez speciāliem līdzekļiem. Šie audumi (virsmām un grīdai) viegli savāc putekļus, netīrumus, taukus, citas daļiņas un mitrumu, kā arī tīra videi draudzīgi.

Tādejādi, „Anneles” bērni un darbinieki elpo tīrāku gaisu, rūpējas par dabu un Baltijas jūru, kā arī ekonomē finansiālus līdzekļus!

PII „Annele” iestādes māsa Inese Skukovska.