Arhīvi

Aizsargāts: Latvijas dzimšanas diena nosvinēta!

Šis saturs ir aizsargāts ar paroli. Lai to apskatītu, lūdzu, ievadiet savu paroli zemāk:

Advertisements

Kārumnieku sasniedzamie rezultāti novembrī:

Mana Latvija

 • Skaidro vizuālās norādes tuvākajā apkārtnē un rīkojas atbilstoši tām;
 • Skaidro savu viedokli saziņā ar citiem;
 • Runājot lieto runas intonācijas ( priecīgs, bēdīgs, dusmīgs, bailīgs) atbilstoši saziņas situācijai;
 • Mācās taupīt dabas resursus un skaidro savu rīcību;
 • Raksta ciparus ievērojot pareizo virzienu( 0-9);
 • Veido skaitļa sastāva dažādas variācijas ( piem. 10 sastāv no 4; 4; 2 vai 9; 1  vai 3; 3; 4 );
 • Šķiro priekšmetus pēc vairākām pazīmēm /  salīdzina pēc skaita un lieluma, lietojot vārdus vairāk, mazāk, lielāks, mazāks;
 • Nosauc savas dzīvesvietas adresi;
 • Nosauc savu tautību un valodu, kurā runā;
 • Nosauc valsti, kurā dzīvo, atpazīst un mācās ar cieņu izturēties pret valsts simboliem- karogu, himnu;
 • Dejo vienkāršus latviešu tautas deju soļus;

Kārumnieki veiks pētījumu par latviešu tautasdziesmām- kā radās, kas tās ir apkopojis, par ko tās stāsta.

This entry was posted on novembris 14, 2018, in Kārumnieki.

Kārumnieku sasniedzamie rezultāti oktobrī

 • Apzīmē skaņu ar tam atbilstošu burtu/ lasa vārdus/ saprot izlasīto;
 • Novēro līdzenu un nelīdzenu zemes virsmu tuvākajā apkārtnē un stāsta par novēroto;
 • Veido skaitļa sastāva dažādas variācijas 10 apjomā;
 • Stāsta par sava darba ieceri;
 • Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus;
 • Klāj krāsu dažādos veidos, zīmē un glezno pēc iztēles un atmiņas;
 • Pareizi tur un lieto rakstāmpiederumus, darbarīkus;
 • Skaidro un ievēro grupā pieņemtos drošības noteikumus;

Dosimies tuvākos un tālākos pārgājienos, lai vērotu un pētītu mūsu novada skaistākās vietas. Vērosim ainavu daudzveidību, spriedīsim, kāpēc tās ir atšķirīgas, kas tās veido .

This entry was posted on Oktobris 12, 2018, in Kārumnieki.

Olimpiskā diena un Eiropas sporta nedēļa “Annelē”!

 1. septembrī norisinājās Olimpiskā sporta diena, arī mēs, “Annelēni”, apguvām vingrojumu kompleksu un piedalījāmies Olimpiskajā rīta vingrošanā. Šīs dienas garumā piedalījāmies dažādās sportiskās aktivitātēs, spēlējām dažādas rotaļas, skrējām stafetes un kopīgi pavadījām sportisku dienu svaigā gaisā.

Eiropas sporta nedēļas ietvaros, kas norisinājās pēdējā septembra nedēļā, arī “Annelēni” aktīvi sportoja. Kā vienu no aktivitātēm jāpiemin orientēšanos Ropažu apkārtnē. Sportojot ārā, svaigā gaisā, iepazinām Ropažus, kontrolpunktos pildījām dažādus fiziskus un grupu saliedējošus uzdevumus. Noslēdzošajā kontrolpunktā bija kartupeļu un desu cepšana ugunskurā.

Kārumnieku sasniedzamie rezultāti septembrī:

 1. Veido secīgu stāstījumu par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, saskaņojot dažādu vārdšķiru vārdus;
 2. Pareizi izrunā skaņas vārdos/ apzīmē skaņu ar tam atbilstošu burtu;
 3. Stāsta par tuvākajā apkārtnē sastopamajiem augiem  rudenī:
 4. Skaitu apzīmē ar tam atbilstošu ciparu/ raksta skaitam atbilstošus ciparus;
 5. Nosauc objektu atrašanās vietu telpā un plaknē, lietojot vārdus- pa labi, pa kreisi;
 6. Skaidro un novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu darbību;
 7. Skaidro un ievēro grupā pieņemtos kārtības un drošības noteikumus, rīkojas saskaņoti ar citiem.

Kārumnieki daudz uzturēsies ārā, pētīs, vēros, izteiks secinājumus, apgūstot prasmi sarunāties, saprasties un sadarboties.

This entry was posted on Septembris 27, 2018, in Kārumnieki.