Arhīvi

Kārumnieku sasniedzamie rezultāti decembrī:

Mani darbi Ziemassvētkus gaidot….

 • Plāno savas ieceres īstenošanas soļus, izvēlas nepieciešamos materiālus, meklē risinājumus savas ieceres īstenošanai;
 • Izdomā un izstāsta dzirdēta teksta turpinājumu;
 • Stāsta par ziemā raksturīgākajiem  tuvākajā apkārtnē sastopamajiem augiem;
 • Nosauc skaitļa kaimiņus;
 • Kārto ciparu rindu augošā un dilstošā secībā;
 • Nosauc savas un citu emocijas, atdarina tās ar mīmiku ( prieks, dusmas/ skumjas, bailes, izbrīns);
 • Ēd, ievērojot galda kultūru- pietur ēdienu ar dakšiņu un griež ar nazi, lieto salveti;
 • Griež ar grieznēm dziju un papīru pa kontūrlīniju;
 • Veltnē ar veltnīti plastisku materiālu;
 • Stāsta par ugunsdrošības noteikumu ievērošanas nepieciešamību un ievēro tos;

Kārumnieki veiks dažādus eksperimentus ar ūdeni, centīsies izprast tā īpašības.

Kārumnieki būs laipni, vēlīgi, atsaucīgi un pieklājīgi pret citiem. Rūpīgi un ar interesi gatavosies svētkiem- izgatavos telpu rotājumus un apsveikumus, izrotās eglīti, ceps piparkūkas un pīrāgus, sagatavos dāvaniņas un  klās svētku galdu. Dosies uz mežu meklēt Rūķus un pārsteigumus. Dziedās, dejos, priecāsies!

 

Advertisements
This entry was posted on Decembris 4, 2018, in Kārumnieki.

Aizsargāts: Latvijas dzimšanas diena nosvinēta!

Šis saturs ir aizsargāts ar paroli. Lai to apskatītu, lūdzu, ievadiet savu paroli zemāk:

Kārumnieku sasniedzamie rezultāti novembrī:

Mana Latvija

 • Skaidro vizuālās norādes tuvākajā apkārtnē un rīkojas atbilstoši tām;
 • Skaidro savu viedokli saziņā ar citiem;
 • Runājot lieto runas intonācijas ( priecīgs, bēdīgs, dusmīgs, bailīgs) atbilstoši saziņas situācijai;
 • Mācās taupīt dabas resursus un skaidro savu rīcību;
 • Raksta ciparus ievērojot pareizo virzienu( 0-9);
 • Veido skaitļa sastāva dažādas variācijas ( piem. 10 sastāv no 4; 4; 2 vai 9; 1  vai 3; 3; 4 );
 • Šķiro priekšmetus pēc vairākām pazīmēm /  salīdzina pēc skaita un lieluma, lietojot vārdus vairāk, mazāk, lielāks, mazāks;
 • Nosauc savas dzīvesvietas adresi;
 • Nosauc savu tautību un valodu, kurā runā;
 • Nosauc valsti, kurā dzīvo, atpazīst un mācās ar cieņu izturēties pret valsts simboliem- karogu, himnu;
 • Dejo vienkāršus latviešu tautas deju soļus;

Kārumnieki veiks pētījumu par latviešu tautasdziesmām- kā radās, kas tās ir apkopojis, par ko tās stāsta.

This entry was posted on novembris 14, 2018, in Kārumnieki.

Kārumnieku sasniedzamie rezultāti oktobrī

 • Apzīmē skaņu ar tam atbilstošu burtu/ lasa vārdus/ saprot izlasīto;
 • Novēro līdzenu un nelīdzenu zemes virsmu tuvākajā apkārtnē un stāsta par novēroto;
 • Veido skaitļa sastāva dažādas variācijas 10 apjomā;
 • Stāsta par sava darba ieceri;
 • Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus;
 • Klāj krāsu dažādos veidos, zīmē un glezno pēc iztēles un atmiņas;
 • Pareizi tur un lieto rakstāmpiederumus, darbarīkus;
 • Skaidro un ievēro grupā pieņemtos drošības noteikumus;

Dosimies tuvākos un tālākos pārgājienos, lai vērotu un pētītu mūsu novada skaistākās vietas. Vērosim ainavu daudzveidību, spriedīsim, kāpēc tās ir atšķirīgas, kas tās veido .

This entry was posted on Oktobris 12, 2018, in Kārumnieki.

Olimpiskā diena un Eiropas sporta nedēļa “Annelē”!

 1. septembrī norisinājās Olimpiskā sporta diena, arī mēs, “Annelēni”, apguvām vingrojumu kompleksu un piedalījāmies Olimpiskajā rīta vingrošanā. Šīs dienas garumā piedalījāmies dažādās sportiskās aktivitātēs, spēlējām dažādas rotaļas, skrējām stafetes un kopīgi pavadījām sportisku dienu svaigā gaisā.

Eiropas sporta nedēļas ietvaros, kas norisinājās pēdējā septembra nedēļā, arī “Annelēni” aktīvi sportoja. Kā vienu no aktivitātēm jāpiemin orientēšanos Ropažu apkārtnē. Sportojot ārā, svaigā gaisā, iepazinām Ropažus, kontrolpunktos pildījām dažādus fiziskus un grupu saliedējošus uzdevumus. Noslēdzošajā kontrolpunktā bija kartupeļu un desu cepšana ugunskurā.