Arhīvi

“Kāpēči” maijā!

Tēma: “San un zied visa pasaulīte!”

 • Vingrināties stāstīt un atstāstīt pasakas ar un bez atbalsta materiāla;
 • Darbojoties iepazīst sev nozīmīgus burtus;
 • Nosauc pirmo skaņu vārdā;
 • Raksta burtu elementus;
 • Turpina iepazīties ar sava vārda grafisko attēlojumu;
 • Klausās tuvākajā apkārtnē dzirdamās skaņas – san, dūc, kurkst, sīc, u.c.
 • Novēro tuvākajā apkārtnē sastopamos augus, kukaiņus, taureņus, zirnekļus u.c.
 • Eksperimentē ar ūdeni;
 • Turpinās noskaidros, kas ir enerģija (ūdens, vēja, saules);
 • Atšķir apaļas un stūrainas figūras;
 • Saista ģeometriskas figūras un telpiskus ķermeņus ar pazīstamu objektu;
 • Zīmē, izgriež un pielīmē uz pamatnes vienkāršas formas siluetus;
 • Svinēsim “Baltā galdauta svētkus” grupiņā, “Ģimenes dienu” b/d.
Advertisements

“Kāpēču” sasniedzamie rezultāti aprīlī.

 • Iepzīt skaņas M, N, Ņ, T, R;
 • Atrod sava vārda grafisko attēlojumu (kartītē) un lieto atbilstoši vajadzībām;
 • Vingrinās darīnāt vārdus ar iepazītām skaņām,
 • Vingrinās saklausīt un atbildēt, par ko stāsta tautas dziesmas;
 • Raksturot norises un parādības dabā, pavasara darbus, darbarīkus, ko pielieto dārzkopji, lauksaimnieki;
 • Vēro, tausta, smaržo tuvākajā apkārtnē esošos augus (kokus, krūmus, augus, garšaugus);
 • Darbojās ar dažādiem priekšmetiem, tos ripinot, stumjot, grūžot;
 • Salīdzina priekšmetus pēc lieluma un formas, izzina to kustību, eksperimentējot, pārbaudot pieņēmumus;
 • Praktiski darbojas ar skaitāmo materiālu, izzinot skaitļa sastāvu;
 • Praktiskā darbībā dala skaitu uz pusēm, divās daļās;
 • Sāk lietot uzvārdu stāstot par sevi;
 • Raksturo savas izjūtas ikdienas situācijās – priecājas, bēdājas, dusmojas;
 • Mācās sevi kontrolēt, pārvaldīt un ievērot pieņemtos noteikumus grupā;
 • Patstāvīgi ar otu zīmē dažādas formas;
 • Izvēlas piedāvātos materiālus un tehnikas, radot kolāžu par piedzīvoto un novēroto;
 • Griež vienkāršas formas;
 • Mācās pareizi lietot rakstāmpiederumus;
 • Vingrinās veltnēt veidošanas materiālu, mainot piespieduma stiprumu, veltnējot starp plaukstām.

 

“Kāpēču” marts

Martā “Kāpēči” pētīs, izzinās, salīdzinās. Mēģinās saklausīt skaņas dabā, grupā, spēlējot muzikas instrumentus, klausoties un dziedot dziesmas. Lasīs un stāstīs “Skanošās pasakas”. Mēģinās paši pagatavot muzikas instrumentus.

Sēsim sēkliņas un stādīsim sīpolus. Kopsim katrs savus augus. Vērosim pumpurus. Izbaudīsim pavasara peļķes – smelsim, liesim, vērosim urdziņas, u. c. lietas

Sasniedzamie rezultāti:

 • Jautā par neskaidro,
 • Stāsta par pieredzēto skaidri un secīgi,
 • Iepazīst muzikas instrumentu nosaukumus, prot nosaukt daļu no tiem,
 • Iepazīst skaņas P, E, Ē, U, Ū, O,
 • Atšķir un nosauc pirmo skaņu vārdā,
 • Saskat un nosauc ciparus apkārtējā vidē,
 • Ciparu kartīti pieliek pie atbilstošas priekšmetu kopas,
 • Praktiski darbojās ar dažāda garuma, platuma, masas priekšmetiem ( izliek, salīdzina, sver, ber),
 • Izvēlās un radoši izmanto dažādus materiālus, veido, aplicē, zīmē pēc vērojuma
 • Savieno dažādus materiālus – filcu, papīru, koku, u. c..
 • Brīvi un radoši improvizē ar kustībām un pašu gatavotiem skaņu rīkiem un instrumentiem,
 • Pārvietojas pa līniju, joslu, uzzīmētu laukumu.
 • Praktiskā darbībā iepazīstas ar auga augšanas ciklu ( np sēkliņas līdz augam).

 

Gaidīsim pavasari!

This entry was posted on marts 11, 2019, in Kāpēči.

Leļļu teātris

Vakar, 19. februārī, Annelē ciemojās Rīgas leļļu teātris ar izrādi Brīnumdārzs. Paldies, bērniem patika! Atsauksme no sagatavošanas grupas bērniem – “Teātris bija foršs, diezgan smieklīgs un mazliet skumjš! Bet beidzās labi!”

Sporta diena!

15. februārī norisinājās Cūkas gada ziemas sporta diena vecākajām Anneles grupiņām. Pasākuma ievadā bērni, kopā ar Ruksi, iesildījās mūzikas pavadījumā. Galvenajā daļā bērni piedalījās dažādās ziemas aktivitātēs. Norisinājās hokeja turnīrs, virves vilkšanas sacensības, dažādas stafetes ar ragaviņām, kā arī noslēguma uzdevums bija uzcelt garāko sniegavīru.

Mīlestības diena!

PII “Annele” devīze – “Annelē” visi ir laimīgi! Viens no laimes nosacījumiem ir mīlēt un būt mīlētam, tāpēc 14. februārī annelēni svinēja mīlestības dienu ar jautru ballīti, kur par dejām, rotaļām un mīlestību palīdzēja parūpēties Lācis, Ezis un Zaķis!