Arhīvi

Ekoskolu ziemas forums 2019.

No 22. līdz 24. februārim skolotāja Anda Kalniņa un skolotāju palīgs Inta Bretšteina piedalījās  Ekoskolu Ziemas forumā, ar kuru tika  atklātas arī starptautiskās Ekoskolu programmas 25 gadu jubilejas svinības!

Kopā ar Ekoskolu jauniešiem un pedagogiem no visas Latvijas Anda un Inta  pulcējās Valmieras sākumskolā, kur piedalījās dažādās izglītojošās nodarbībās un atraktīvos komandu uzdevumos, satikās ar kolēģēm , dalījās labās un vērtīgās idejās.

Informācija  par pasākumu šeit: http://www.videsfonds.lv/lv/ar-tr-s-dienu-forumu-valmier-atkl-s-ekoskolu-jubilejas-gada-svin-bas

#Ekoskolas

#ZiemasForums

 

Advertisements

PIEDALIES PĒTĪJUMĀ!

Vai jūs zinājāt, ka Ropažu Novadā atrodas 4 lielciemi, 3 vidējciemi, 6 mazciemi, 3 skrajciemi un 3 vasarnīcu ciemi? Daži nosaukumi arī mums bija pārsteigums!

Vēlamies noskaidrot – kur dzīvo mūsu mazie Annelēni, tāpēc katru bērnu, kopā ar vecākiem, aicinām iepazīties ar Ropažu novada ciemu nosaukumiem un atzīmēt savu dzīvesvietu kādā no trim Annelē izvietotajām tabulām! Ja nevarat atrast tabulas – vaicājiet skolotājām!

Slēpošanas sezona ir sākusies!

Šodien Annelēniem prieki – uzkāpuši uz slēpēm!

Rīcības dienas “Annelē”!

Rīcības dienas Ropažu PII”Annele”

 • Skatījāmies filmiņas, gūstot sapratni par plastmasas kaitīgo ietekmi uz dzīvo dabu un cilvēka veselību,
 • Apguvām plakātu gatavošanas prasmi, un bērnu radītos plakātus ar aicinājumu aizstāt vienreizlietojamo plastmasu ar vairākas reizes lietojamām alternatīvām izvietojām Ropažos, uzrunājot sabiedrību,
 • Bērnu aicinājums “STOP plastmasai ” izskanēja bērnu prezentācijās RE TV raidījumā “Vidzeme runā”  https://www.facebook.com/piiannele/videos/vb.391271724370149/488101408365743/?type=2&theater
 • Viesojāmies Zaķumuižā, aicinot Zaķumuižas sākumskolas pirmsskolēnus teikt “Plastmasai Nē!”,
 • Bērni nostiprināja atkritumu šķirošanas prasmes un veica eksperimentus par atkritumu sadalīšanos ūdenī, jo tieši pasaules ūdeņos nonāk milzīgs daudzums plastmasas, kas kaitē ne tikai zivīm un putniem, bet ir draudz arī cilvēka veselībai.
 • Veicām pētījumu vecākiem ”Ko izmantojat iepērkoties?”,
 • Bērni devās ekspedīcijā un novēroja, ka, neskatoties uz iepriekšējām darbībām, cilvēki piemēslo dabu, ziņoja par īpaši piemēslotām vietām Ropažu pašvaldībai. Tika veikts vērojums pie veikala “Elvi”, kādus iepirkumu maisiņus cilvēki lieto,
 • Darbinieki gatavoja antiseptisku pārtikas ietinamo materiālu no auduma un bišu vaska, bet bērni, kopā ar skolotājām, no plastmasas maisiņu strēmelēm gatavoja grupas iepirkumu somu.

Bērni ar savu aizrautību, ieinteresētību un atbildīgo attieksmi  dod mums cerību, ka PASAULE tiks glābta!

 

PII”Annele” sasniedzamie rezultāti  tēmā “Enerģija” 2018./19.mg.

 

SR Laiks Atbildīgais Rīcības
Koplietojamās telpās , kabinetos un grupu telpās elektrība ir izslēgta vienmēr gaišajā diennakts laikā un , ja telpā nav cilvēku. Līdz 1.aprīlim Vietniece saimn.jaut. un bērnu ekopadomes audzēkņi. Atgādņu atjaunošana, regulāri iknedēļas reidi ( “Enerģijas detektīvi”), reidu rezultātu apkopošana un  paziņošana, salīdzināšana,atbildīgāko grupu , kabinetu apsveikšana perioda beigās.
Siltuma regulēšana radiatoros tiek veikta atbilstoši laika apstākļiem. Bērni ievēro noteikumu, ka radiatoros siltumu regulē pieaugušie. Līdz 1.maijam Vad.vietn.saimn.jomā,

, gr.sk., kabinetu cilvēki

Atgādņu “Radiatoros siltumu regulē skolotāja!” izveide un izvietošana.Noteikumu uzturēšana, reidi, rezultātu paziņošana, apkopošana. Atbildīgāko grupu, kabinetu apsveikšana perioda beigās.
Bērni ir guvuši priekšstatus par enerģiju, enerģijas saistību ar vides problēmām,  zina nosaukt vismaz trīs enerģijas veidus( saule, vējš, ūdens,  bioenerģija, cilvēka darbība) . Māc.gada laikā Grupu skolotājas, Ekokoordinators Sākotnējā aptauja “Kas ir enerģija?”Filmu skatīšanā, stāstu, pasaku par sadzīvi  lasīšana, eksperimenti ,kuros var novērot enerģijas izpausmi,pētījumi.Aptauja bērniem māc g. beigās

“Ko tu zini par enerģiju?”

 

Bērni būs apzinājuši elektroierīču daudzveidību , to nozīmi cilvēka dzīves uzlabošanā un apguvuši vienkāršus soļus enerģijas taupīšanā. Māc.gada laikā Grupu sk., ekokoordinators Pētījumi  sadarbībā ar ģimeni, taupīšanas padomu izzināšana, vizuālā materiāla gatavošana vecākiem.
Vecāki un darbinieki būs izpratuši enerģijas ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām. Māc.g.laikā

Aptauja –aprīļa beigās.

Ekopadome Sākotnējā izpratnes aptauja vecākiem un darbiniekiem.

Informācija mājas lapā, bērnudārzā pie ekosienas u.c., padomu grāmatiņa enerģijas taupīšanā un rīcībām vides piesārņojuma  un klimata pārmaiņu mazināšanai. Aptauja vecākiem un darbiniekiem m.g.beigās.

 

Ropažu PII’Annele’ vides izvērtējums   SVID 2018.gada oktobrī šī gada prioritārajās jomās.

 

Joma Sasniegumi Nepieciešamie uzlabojumi
Enerģija Ø  Ilgtermiņā samazinājies elektrības un siltuma patēriņš gada laikā

Ø  Elektrības taupīšanas slēdži uz sensoriem, jo gaisma ieslēdzas tikai uz kustību.

Ø  Sekot elektrības izslēgšanai koplietojamās  telpās,

Ø  Sekot siltuma regulēšanai radiatoros,

Ø  Sekmēt priekšstatus par enerģiju, tās nozīmi, iegūšanu, izmantošanu un par šo procesu sekām, uzsvaru liekot uz bērnu pētniecisko darbību.

Ø  Izglītot vecākus par enerģijas ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām, sniegt praktisku padomus enerģijas taupīšanā

 

Vide un Veselība Ø  Iespēja pašiem izvērtēt porcijas daudzumu , ko liek uz šķīvja

Ø  Laba sadarbība ar ēdinātāju

Ø  Sadarbībā ar ēdinātāju meklēt variantus, kā pasniegt bērniem dārzeņus, jo stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem un dārzeņu daudzuma  palielinājumam, palielinājies neapēsto salātu daudzums
Atkritumi Ø  bērnudārza lielajos pasākumos, arī kopā ar vecākiem, nelietojam vienreizējos traukus , nelidinām balonus , nelietojam salmiņus

Ø  ilgtermiņā samazinājies nešķiroto atkritumu daudzums

Ø  izveidot praktiski izmantojamu mācību stūrīti ar visa veida nelieliem  atkritumu šķirošanas konteineriem un informāciju par šķirošanu visiem pieejamā, redzamā vietā, kā atgādinājumu šķirot atkritumus  bērniem, darbiniekiem un vecākiem .
Biodaudzveidība, Vide un apkārtne Ø  Ļoti zaļa, daudzveidīga apkārtne ( pļavas, upe, dīķis, mežs) , daudzveidīga augu  valsts,iespējas pētniecībai , dabas vērošanai Ø  Izveidot informatīvas plāksnītes ar augu nosaukumiem un izvietot tās bērnudārza teritorijā pie augiem.

Ø  Veikt ķērpju izpēti b/d teritorijā un tuvākajā apkārtnē, izdarīt  loģiskus secinājumus par gaisa tīrību .

 

Ekoskolu rīcības dienas 2018.

 

 

 

 

29. oktobris līdz 4. novembris

 40% no visas plastmasas tiek izmantota tikai vienu reizi. Tie ir plastmasas maisiņi, pudeles, salmiņi, trauki, karotes  un dakšiņas, kurus  izmantojam tikai dažas minūtes, kamēr to sadalīšanās dabā ilgst simtiem gadu.

Tāpēc teiksim: “Nē vienreiz lietojamai plastmasai!”

 Rīcības “Annelē”: 29.10. – 7.11.:

 1. Bērni grupās skatīsies filmas par zivīm un putniem, kas cieš no plastmasas piesārņojuma gaisā, ūdenī un uz zemes. Bērni veiks pētījumus, radošajā darbībā izmantos plastmasas iepakojumus, vienosies par rīcībām, kas samazina vienreiz lietojamās plastmasas daudzumu. 29.10.- 30.10.
 2. 2. 5-6 gadīgie bērni veidos plakātus ar aktuālo info par plastmasas piesārņojumu un rīcībām situācijas uzlabošanai. Plakātus izvietosim Ropažu iestādēs, veikalos. Sagatavošanas grupas bērni dosies pie sešgadniekiem Zaķumuižas sākumskolā un iepazīstinās viņus ar tēmu “Nē vienreiz lietojamai plastmasai!”. Aicinās viņus nepiesārņot vidi ar plastmasu, nelietot vienreizējos salmiņus un nelaist debesīs hēlija balonus. 29.10- 7.11.
 3. Darbinieki gatavos pārtikas uzglabāšanas iepakojumu no kokvilnas un bišu vaska. 31.10

 

Rīcības dienas ir laba iespēja uzsākt vienu no Ekoskolu galvenajiem uzdevumiem – sabiedrības iesaistīšanu un izglītošanu. Kopā vieglāk, tādēļ Rīcības dienas notiek vienlaicīgi visā Latvijā vienas nedēļas laikā. Šogad Ekoskolu Rīcības dienas notiks no 29. oktobra līdz 4. novembrim un kopīgā tēma ir “Nē vienreiz lietojamai plastmasai!”

 

Rīkoto pasākumu mērķis ir pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu. Rīcības dienu noslēgumā notiks konkurss skolām, kurā gan ar interneta balsojumu, gan žūrijas vērtējumu tiks izvēlēti labākie akciju rīkotāji. Veiksmīgāko un radošāko iniciatīvu autori, kā arī aktīvākie kampaņas popularizētāji saņems balvas no Ekoskolu Rīcības dienu atbalstītājiem. Šogad mūsu draugu pulkā ir Vides izglītības fonda pastāvīgais atbalstītājs, zīmola LUCART pārstāvis Latvijā SIA NMS Riga, Liepājas teātris, Ventspils Olimpiskais centrs, Jaunais Rīgas teātris, Latvijas Leļļu teātris, Laboratorium, slēpošanas un atpūtas parks “Ozolkalns”, Purenn, un izklaides parks “Avārijas brigāde”.

Stāsti, video un attēli tiks publicēti Vides izglītības fonda tīmekļvietnē un sociālajos tīklos – http://www.videsfonds.lv, https://www.facebook.com/videsfonds/

Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd piedalās vairāk nekā 200 izglītības iestāžu, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un augstskolas. Ekoskolu programma pasaulē darbojas 67 valstīs un tajā iesaistījušās 51 000 skolas. Ikviena skola var brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi un ilgtspējīgas principiem atbilstošas rīcības.  Vairāk informācijas Vides izglītības fonda mājaslapā – www.videsfonds.lv