Arhīvi

Kas ir enerģija? Atbild “Kriksīšu” grupas bērni

 • Spēks
 • Dod spēku
 • Iedzer kolu un paliek traks, nevar nomierināties
 • Spēks, kas dod enerģiju
 • It kā ļoti ātri var paskriet
 • Enerģija dod spēku, labāk var sportot
 • Enerģija ir elektrība
 • Enerģija ir spēks
 • Enerģija var rasties no lielām dusmām, ja gribi kādu sist, bet Tev neļauj
 • Mest akmeni arī ir enerģija
 • Skriešana
 • Lieta, kuru lej mašīnā
 • Sports
 • Ir ūdens
 • Tā ir tehnika
 • Šūpojas
 • Kad darbojas mašīna
 • Kas dod visu spēku
 • Enerģija ir stiprums
Advertisements

ENERĢIJA 2018/2019

Ekoskolas mērķi, apgūstot  tēmu “Enerģija” :

 • Pievērst pirmsskolēnu uzmanību enerģijas ražošanas un izmantošanas saistībai ar vides problēmām.
 • Likt pirmsskolēniem apzināties saistību starp enerģijas izmantošanu un finansēm.
 • Parādīt, ka pasākumi, kas neprasa lielus finansiālus ieguldījumus, arī ir efektīvi un ietaupa gan enerģiju, gan arī finanses.
 • Izpētīt un apsvērt alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu.

Mācību satura uzdevumi:

 • Sekmēt priekšstatus par enerģiju, tās nozīmi, iegūšanu, pārveidošanu, izmantošanu un par šo procesu sekām.
 • Sekmēt vienkāršus priekšstatus par atjaunojamiem un neatjaunojamiem dabas resursiem.
 • Veicināt priekšstatus par uzlabotu energoefektīvu tehnoloģiju izmantošanas nozīmi.
 • Rosināt taupīgi/efektīvi izmantot enerģiju.

PII ANNELE iegūst Zaļo Ekoskolu karogu!

Paldies visiem lieliem un maziem Annelē par centieniem darīt labu mūsu tuvākai un tālākai apkārtnei un pasaulei kopumā. Par mūsu darbu jau 6. reizi esam ieguvuši  augsto atzinību – Zaļo Ekoskolu karogu!

Ekoskolu apbalvošanas pasākumā laika kapsulā zemeslodes formā tika ievietots “Bitīšu” grupas bērnu vēstījums ,kā viņi redz mūsu planētas nākotni un kādus soļus katrs veiks vides saudzēšanā. Kapsula tiks atvērta pēc 10gadiem.