Arhīvi

“BUCIŅU” SASNIEDZAMIE REZULTĀTI MAIJĀ

Šī mēneša tēma: ģimene un svētki!

 1. Uzklausa citus un iesaistās sarunā. Nosauc savus ģimenes locekļus;
 2. Atšķir un nosauc skaņas vārdos;
 3. Nosauc un raksturo puķes tuvākajā apkārtnē;
 4. Saprot ka jāsaudzē daba (neplūc puķes, nesamin kukaini);
 5. Veido skaitļa sastāvu dažādās variācijās (pa pāriem, pa trīs, pa pieci…);
 6. Novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu darbību;
 7. Skaidro un atšķir labu no sliktas rīcības;
 8. Saprot vienotu kārtības un drošības noteikumu nozīmi, cenšas tos ievērot;
 9. Mērķtiecīgi izmanto dažādus vizuālus un mūzikas izteiksmes līdzekļus un ja nepieciešams kombinē tos.
Advertisements

“BUCIŅU” SASNIEDZAMIE REZULTĀTI APRĪLĪ

 1. Pēc teksta klausīšanās atbild uz jautājumiem;
 2. Nosauc tekstā darbojošās personas;
 3. Piedalās tuvākās apkārtnes sakopšanā;
 4. Novēro tuvākajā apkārtnē sastopamos kukaiņus – kukaiņu atmoda;
 5. Kārto ciparus augošā un dilstošā secībā;
 6. Mācās izteikt vērtējumu savam un cita darbam;
 7. Apvieno dažādus materiālus un tehnikas, veidojot sižetisku kompozīciju;
 8. Skaidro kāpēc tīrība un kārtība ir svarīga.

“BUCIŅU” SASNIEDZAMIE REZULTĀTI MARTĀ

 

 1. Stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā, mainoties gadalaikam, diennaktij un laikapstākļiem;
 2. Īsi raksturo novērotās dabas parādības;
 3. Pazīst pavasara vēstnešus (putnus, puķes);
 4. Piedalās sarunā un nepārtrauc runātāju;
 5. Atpazīst sava vārda līdzskaņus;
 6. Raksta rakstīto burtu elementus neierobežotā laukumā;
 7. Izvēlas atbilstošu ciparu priekšmetu skaita apzīmēšanai;
 8. Izzina ģeometriskās figūras, saskata tās telpā un raksturo formu;
 9. Apzinās savu piederību “Buciņiem” un “Annelei”;
 10. Piedalās augu audzēšanā un apkopšanā.
This entry was posted on marts 4, 2019, in Buciņi.

Leļļu teātris

Vakar, 19. februārī, Annelē ciemojās Rīgas leļļu teātris ar izrādi Brīnumdārzs. Paldies, bērniem patika! Atsauksme no sagatavošanas grupas bērniem – “Teātris bija foršs, diezgan smieklīgs un mazliet skumjš! Bet beidzās labi!”