Arhīvi

Aprīlis “Brīnumpupā”

Krāsu un skaņu mēnesis.

Aprīlī “Brīnumpupā” pētīsim krāsas. Eksperimentējot, mēģināsim uzzināt, kā no vienas krāsas var iegūt citas, kas notiek, ja krāsas sajauc? Ieklausīsimies dažādās skaņās, kā arī darināsim un skandināsim paši savus skaņu rīkus.

Turpināsim iepazīt sev interesējošos burtus, nosaucot to skaņu un atpazīstot apkārtējā vidē.

Mērīsim dažādus priekšmetus ar nosacītu mēru, izsakot vārdos savu vērojumu, ar vārdiem “garš/īss”, “plats/šaurs”.

Runāsim par vēja darbiem un nedarbiem. Noskaidrosim, kā vējš pārtop enerģijā. Vērojot vēju, mēģināsim noteikt, vai tas ir lēns, stiprs, silts, auksts?

Aicināsim bērnus būt draudzīgiem, nedarīt otram to, kas pašam nepatīk un nosaukt savas sajūtas vārdos ( “Es esmu bēdīga, jo tu man dari pāri”, “Es dusmojos, jo man nepatīk…”)

Atkārtosim drošības un kārtības noteikumus uz veloceliņa, laukumā un pastaigu laikā.

Ieklausoties daudzveidīgajās dabas skaņās un meklējot šim gadalaikam raksturīgās krāsas, priecāsimies par pavasari!

Advertisements

“BUCIŅU” SASNIEDZAMIE REZULTĀTI APRĪLĪ

 1. Pēc teksta klausīšanās atbild uz jautājumiem;
 2. Nosauc tekstā darbojošās personas;
 3. Piedalās tuvākās apkārtnes sakopšanā;
 4. Novēro tuvākajā apkārtnē sastopamos kukaiņus – kukaiņu atmoda;
 5. Kārto ciparus augošā un dilstošā secībā;
 6. Mācās izteikt vērtējumu savam un cita darbam;
 7. Apvieno dažādus materiālus un tehnikas, veidojot sižetisku kompozīciju;
 8. Skaidro kāpēc tīrība un kārtība ir svarīga.

“Kāpēču” sasniedzamie rezultāti aprīlī.

 • Iepzīt skaņas M, N, Ņ, T, R;
 • Atrod sava vārda grafisko attēlojumu (kartītē) un lieto atbilstoši vajadzībām;
 • Vingrinās darīnāt vārdus ar iepazītām skaņām,
 • Vingrinās saklausīt un atbildēt, par ko stāsta tautas dziesmas;
 • Raksturot norises un parādības dabā, pavasara darbus, darbarīkus, ko pielieto dārzkopji, lauksaimnieki;
 • Vēro, tausta, smaržo tuvākajā apkārtnē esošos augus (kokus, krūmus, augus, garšaugus);
 • Darbojās ar dažādiem priekšmetiem, tos ripinot, stumjot, grūžot;
 • Salīdzina priekšmetus pēc lieluma un formas, izzina to kustību, eksperimentējot, pārbaudot pieņēmumus;
 • Praktiski darbojas ar skaitāmo materiālu, izzinot skaitļa sastāvu;
 • Praktiskā darbībā dala skaitu uz pusēm, divās daļās;
 • Sāk lietot uzvārdu stāstot par sevi;
 • Raksturo savas izjūtas ikdienas situācijās – priecājas, bēdājas, dusmojas;
 • Mācās sevi kontrolēt, pārvaldīt un ievērot pieņemtos noteikumus grupā;
 • Patstāvīgi ar otu zīmē dažādas formas;
 • Izvēlas piedāvātos materiālus un tehnikas, radot kolāžu par piedzīvoto un novēroto;
 • Griež vienkāršas formas;
 • Mācās pareizi lietot rakstāmpiederumus;
 • Vingrinās veltnēt veidošanas materiālu, mainot piespieduma stiprumu, veltnējot starp plaukstām.