Arhīvi

Janvāris

Janvāris

IMG_1961

Laiks Aktivitāte( notikums), atbildīgie Dalībnieki
8.12.10.00 Cirks Visi
11.01. 13.00-15.30 Psiholoģes Aigas Jankevicas lekcija “Caurviju prasmju attīstīšana  pirmsskolā ” Skolotājas
15.01.10.00-15.30 Dalība kursos “”Kompetenču izglītības pieeja mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā”

 

Sk. Raina Zeltiņa, Anda Kalniņa , Daiga Hercberga
11.01.10.00-15.30 Dalība kursos “Pirmsskolas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide pedagoģiskā procesa organizācijā”

 

Sk.Zanda Juzjuka un Aija Jakseboga
17.01 Dalība kursos “Pirmsskolas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide pedagoģiskā procesa organizācijā”

 

Sk.Sanita Bretšteina

 

Advertisements