Arhīvi

Izzinoša ekskursija uz Elektrum Energoefektivitātes centru.

Ekoskolas gada tēmai “Enerģija” tuvojoties noslēgumam, lielās anneles devās uz Jūrmalu, kur apmeklēja Elektrum Energoefektivitātes centru,lai nostiprinātu izpratni par energoefektīvām un videi draudzīgām elektroenerģijas lietotāju iemaņām. Interesantā, interaktīvā veidā, izmantojot tehnoloģijas, piedalījāmies spēlē, uzzinot daudz jauna un nostiprinot jau zināmo. Aicinām ģimenes izmantot šo iespēju- būs interesanti gan pieaugušajiem, gan bērniem.!

 

PUĶUZIRNIS maijā.

 • Ieklausās pieaugušā teiktajā.
 • Ieklausās,pievērš uzmanību dabā dzirdamām skaņām (putnu balsis,vēja šalkas,kukaiņu zummēšana,suņa rejas u.c.)..
 • Nosauc priekšmeta, dabas objekta krāsu.
 • Vēro,tausta,garšo smaržo,klausās dabas objektus āra un grupas vidē.
 • Atbild uz jautājumu,stāsta,parāda ar kustībām, ko pats un citi cilvēki dara naktī,dienā.
 • Atbild uz jautājumu par ikdienas aktualitātem,situācijām,novērojumiem.
 • Izzina ķermeņa daļu funkcijas dažādās rotaļās.
 • Aktīvi darbojas,atdarina,imitē,atklāj un iegūst jaunu juteklisko(sensoro) pieredzi.

“BUCIŅU” SASNIEDZAMIE REZULTĀTI MAIJĀ

Šī mēneša tēma: ģimene un svētki!

 1. Uzklausa citus un iesaistās sarunā. Nosauc savus ģimenes locekļus;
 2. Atšķir un nosauc skaņas vārdos;
 3. Nosauc un raksturo puķes tuvākajā apkārtnē;
 4. Saprot ka jāsaudzē daba (neplūc puķes, nesamin kukaini);
 5. Veido skaitļa sastāvu dažādās variācijās (pa pāriem, pa trīs, pa pieci…);
 6. Novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu darbību;
 7. Skaidro un atšķir labu no sliktas rīcības;
 8. Saprot vienotu kārtības un drošības noteikumu nozīmi, cenšas tos ievērot;
 9. Mērķtiecīgi izmanto dažādus vizuālus un mūzikas izteiksmes līdzekļus un ja nepieciešams kombinē tos.

“Kāpēči” maijā!

Tēma: “San un zied visa pasaulīte!”

 • Vingrināties stāstīt un atstāstīt pasakas ar un bez atbalsta materiāla;
 • Darbojoties iepazīst sev nozīmīgus burtus;
 • Nosauc pirmo skaņu vārdā;
 • Raksta burtu elementus;
 • Turpina iepazīties ar sava vārda grafisko attēlojumu;
 • Klausās tuvākajā apkārtnē dzirdamās skaņas – san, dūc, kurkst, sīc, u.c.
 • Novēro tuvākajā apkārtnē sastopamos augus, kukaiņus, taureņus, zirnekļus u.c.
 • Eksperimentē ar ūdeni;
 • Turpinās noskaidros, kas ir enerģija (ūdens, vēja, saules);
 • Atšķir apaļas un stūrainas figūras;
 • Saista ģeometriskas figūras un telpiskus ķermeņus ar pazīstamu objektu;
 • Zīmē, izgriež un pielīmē uz pamatnes vienkāršas formas siluetus;
 • Svinēsim “Baltā galdauta svētkus” grupiņā, “Ģimenes dienu” b/d.

“Brīnumpupa” bibliotēkā

Marts “Brīnumpupā“ bija grāmatu mēnesis. Šī mēneša laikā pētījām un lasījām dažāda veida grāmatas, skatījāmies videosižetus par to, kā un kur top grāmatas, uzzinājām, kas nepieciešams, lai radītu grāmatu un, protams, arī paši gatavojām savas grāmatas.

Kopā ar bērniem izveidojām grupas grāmatu “lasīšanas”  noteikumus, salabojām saplēstās grāmatas, bet mēneša noslēgumā devāmies uz Ropažu bibliotēku.

Bibliotēkā vēlreiz pārrunājām, kā tad jāizturas pret grāmatām, kā tās jālasa, kas patīk un kas nepatīk grāmatām. Katram bija iespēja pagatavot grāmatzīmi savai grāmatai, izpētīt daudzo grāmatu plauktus, palasīt kādu grāmatu un satikt bibliotēkas Pūci.

This slideshow requires JavaScript.