Par Mums

4IMG-20160901-WA0011[2]

Pirmsskolas iestādē “Annele” 11 grupās savas bērnudārza ģimenes ir atraduši 207 audzekņi. Esam viena no  Skola 2030 projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolām un savā ikdienā veidojam vidi un  realizājam pedagoģisko procesu  atbilstoši jaunajos noteikumos par pirmsskolas izglītības vadlīnijām noteikto mērķi:  “Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.”

Īstenojam:

1.  Vispārējās pirmsskolas izglītības  programmu

  • ar kodu 01011111 (licence Nr. V-4086,  izdota saskaņā ar Izglītības kvalitātes dienesta 04.03.2011. lēmumu Nr.876)

2. Speciālās pirmsskolas izglītības programmas:

  • ar kodu 010158 (izdota saskaņā ar Izglītības kvalitātes dienesta 20.08.2015. lēmumu), 
  • ar kodu  010156 ( izdota saskaņā ar Izglītības kvalitātes dienesta 22.12.2015. lēmumu Nr. 748-v)

Lai iestātos PII rindā, ir jāreģistrējas iestādes reģistrācijas žurnālā, saņemot kārtas numuru.

Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:

* bērna dzimšanas apliecības kopija,

* bērna medicīnas karte (veidlapa Nr. 026/u)

*  vecāku pase ( uzrādīšanai).

 

Advertisements