Skola 2030

 

Noslēdzies, izaicinājumiem, mēģinājumiem un kļūdām, pārdomām un atklājumiem bagāts, divu  gadu posms , darbojoties pilotprojektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Esam ieguvušas pamatzināšanas, spējušas mainīt domāšanu un pieeju tajās jomās, kuras atzinām kā uzlabojamas, saņēmušas dažādus pedagoģiskos rīkus un resursus , lai ieviestu dzīvē izglītību mūsdienīgai lietpratībai. Esam kļuvušas zinošākas, drosmīgākas un profesionāli stiprākas.

Paldies “Anneles” pilotkomandai – Daiga Veisa, Sarmīte Apīne, Daiga Hercberga, Raina Zeltiņa, Elīna Lukstiņa, Vēsma Eglīte, Vizma Mužika!

Paldies kolēģēm pilotgrupās- Anda Kalniņa, Līva Ūdre, Aija Jakseboga, Anta Āboltiņa, par  Jūsu 100% ieguldīšanos projekta praktiskajā realizācijā!

Paldies “Annele” kolektīvam par ieklausīšanos , līdzdarīšanu un ieinteresētību!

Jaunajā mācību gadā tiks uzsākta jaunā satura ieviešana katrā bērnudārzā un katrā grupā .Lai mums visām pietiek spēka un gudrības visu , ko esam savā praksē uzkrājušas un  projektā ieguvušas , likt lietā katrai savā grupā un, atbalstoši sadarbojoties, visā iestādē!

apliecibas

Apliecība par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

”Kompetenču  pieeja mācību saturā:

Jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešana skolā aprobācijā iesaistītajiem pedagogiem” saņemta!

( foto ar ekspertēm Lieni Rolandu un Aigu Jankevicu)

Advertisements