Kārumnieku sasniedzamie rezultāti maijā:

Tēma: Lai skan!

Ir pienācis kārumniekiem tik svarīgais, ilgi gaidītais mēnesis- maijs. Par mēneša vērtību esam izvēlējušies- drosmi. Drosmi raksturo izlēmība, baiļu pārvarēšana, situācijas novērtēšana un cieņpilna rīcība. Kārumnieki mācās sevi apzināties kā aktīvu, radošu personību, kā arī paveikt uzticētos pienākumus.

Katrs kārumnieks ir nolēmis, ka maija beigās viņš:

  • mācēs savas darbības veikt saskaņoti ar citiem;
  • droši uzstāsies publikas priekšā;
  • zinās izlaiduma koncerta dziesmām vārdus un melodiju;
  • pratīs izlaiduma koncerta deju soļus un gājienus;
  • pārzinās izlaiduma secību- kad jārunā, jādzied, jādejo;
  • zinās un ievēros pieklājīgas uzvedības noteikumus sabiedriskās vietās- skolā, ekskursijā, autobusā u.c.
Advertisements