“BUCIŅU” SASNIEDZAMIE REZULTĀTI MAIJĀ

Šī mēneša tēma: ģimene un svētki!

  1. Uzklausa citus un iesaistās sarunā. Nosauc savus ģimenes locekļus;
  2. Atšķir un nosauc skaņas vārdos;
  3. Nosauc un raksturo puķes tuvākajā apkārtnē;
  4. Saprot ka jāsaudzē daba (neplūc puķes, nesamin kukaini);
  5. Veido skaitļa sastāvu dažādās variācijās (pa pāriem, pa trīs, pa pieci…);
  6. Novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu darbību;
  7. Skaidro un atšķir labu no sliktas rīcības;
  8. Saprot vienotu kārtības un drošības noteikumu nozīmi, cenšas tos ievērot;
  9. Mērķtiecīgi izmanto dažādus vizuālus un mūzikas izteiksmes līdzekļus un ja nepieciešams kombinē tos.
Advertisements