BITĪTES APRĪLĪ !

TĒMA: PAVASARA VĒSTNEŠI

  1. RAKSTA BURTU ELEMENTUS AR DAŽĀDIEM RAKSTĀMPIEDERUMIEM .
  2. SAKLAUSA ,SASKATA UN NOSAUC VĀRDUS KURIEM PIRMĀ SKAŅA,BURTS  IR D,V,J,F.
  3. MĀCĀS PAZĪT CIPARUS PRAKTISKĀS DARBĪBĀS
  4. NOSAUC UN ĪSI RAKSTURO AUGUS UN PUTNUS TUVĀKĀ APKĀRTNĒ.
  5. RŪPĒJAS PAR AUGIEM KOPĀ AR PIEAUGUŠO .
  6. ROTAĻĀJAS UN DARBOJAS PĀRĪ UN NELIELĀ GRUPĀ.
  7. ATBILD UZ JAUTĀJUMIEM PAR DZIRDĒTĀ TEKSTA SATURU.
  8. PLĒŠ PAPĪRU PA DAŽĀDĀM LĪNIJĀM.
Advertisements