Kriksīšu sasniedzamie rezultāti aprīlī un maijs

Tēma : Es zinu, daru protu, turpinu mācīties.

  • Prezentē rudenī izvirzīto sasniedzamo rezultātu izpildi.
  • Izdomā un izstāsta dzirdēto teksta turpinājumu, paši sacer savas pasakas, stāstus
  • Atpazīst skaitīšanas un atņemšanas darbības, lieto attiecīgās darbības zīmes aprēķina rezultātu.
  • Turpinām apgūt rakstīto burtu pareizrakstību.
  • Patstāvīgi ģērbjas un seko līdzi sava apģērba kārtībai, pogā, sien auklas.
  • Sadarbojamies, pāros un komandās, tā mācamies ieklausīties viens otrā.

 

Ņemot vēro iepriekš apsekotās teritorijas. Kriksīši izvietos “Cūkmena plakātus”.

Advertisements