Aprīlis “Brīnumpupā”

Krāsu un skaņu mēnesis.

Aprīlī “Brīnumpupā” pētīsim krāsas. Eksperimentējot, mēģināsim uzzināt, kā no vienas krāsas var iegūt citas, kas notiek, ja krāsas sajauc? Ieklausīsimies dažādās skaņās, kā arī darināsim un skandināsim paši savus skaņu rīkus.

Turpināsim iepazīt sev interesējošos burtus, nosaucot to skaņu un atpazīstot apkārtējā vidē.

Mērīsim dažādus priekšmetus ar nosacītu mēru, izsakot vārdos savu vērojumu, ar vārdiem “garš/īss”, “plats/šaurs”.

Runāsim par vēja darbiem un nedarbiem. Noskaidrosim, kā vējš pārtop enerģijā. Vērojot vēju, mēģināsim noteikt, vai tas ir lēns, stiprs, silts, auksts?

Aicināsim bērnus būt draudzīgiem, nedarīt otram to, kas pašam nepatīk un nosaukt savas sajūtas vārdos ( “Es esmu bēdīga, jo tu man dari pāri”, “Es dusmojos, jo man nepatīk…”)

Atkārtosim drošības un kārtības noteikumus uz veloceliņa, laukumā un pastaigu laikā.

Ieklausoties daudzveidīgajās dabas skaņās un meklējot šim gadalaikam raksturīgās krāsas, priecāsimies par pavasari!

Advertisements