Grupas “Taurenīši” sasniedzamie rezultāti aprīlī.

  • Pacietības sekmēšana;
  • Vingrināties atšķirt dzejoli no pasakas;
  • Vingrināties atšķirt diennakts daļas (rīts, diena, vakars, nakts);
  • Vingrināties virzienus noteiktā secībā (pret sevi- priekšā- aiz muguras);
  • Es mācos satikt ar citiem!
  • Attīstīt vēlmi veidot sižetisku zīmējumu, papildinot attēlu, aplicēšana;
  • Vingrināties vilkt līniju no augšas uz leju un no lejas uz augšu;
  • Vingrināties mest bumbu viens otram.

Plānots veikt pētījumu- vērot kā aug pupa, puķuzirnītis un sīpols, salīdzinot to ar video redzēto.

Advertisements