“BUCIŅU” SASNIEDZAMIE REZULTĀTI APRĪLĪ

  1. Pēc teksta klausīšanās atbild uz jautājumiem;
  2. Nosauc tekstā darbojošās personas;
  3. Piedalās tuvākās apkārtnes sakopšanā;
  4. Novēro tuvākajā apkārtnē sastopamos kukaiņus – kukaiņu atmoda;
  5. Kārto ciparus augošā un dilstošā secībā;
  6. Mācās izteikt vērtējumu savam un cita darbam;
  7. Apvieno dažādus materiālus un tehnikas, veidojot sižetisku kompozīciju;
  8. Skaidro kāpēc tīrība un kārtība ir svarīga.
Advertisements