“Kāpēču” sasniedzamie rezultāti aprīlī.

 • Iepzīt skaņas M, N, Ņ, T, R;
 • Atrod sava vārda grafisko attēlojumu (kartītē) un lieto atbilstoši vajadzībām;
 • Vingrinās darīnāt vārdus ar iepazītām skaņām,
 • Vingrinās saklausīt un atbildēt, par ko stāsta tautas dziesmas;
 • Raksturot norises un parādības dabā, pavasara darbus, darbarīkus, ko pielieto dārzkopji, lauksaimnieki;
 • Vēro, tausta, smaržo tuvākajā apkārtnē esošos augus (kokus, krūmus, augus, garšaugus);
 • Darbojās ar dažādiem priekšmetiem, tos ripinot, stumjot, grūžot;
 • Salīdzina priekšmetus pēc lieluma un formas, izzina to kustību, eksperimentējot, pārbaudot pieņēmumus;
 • Praktiski darbojas ar skaitāmo materiālu, izzinot skaitļa sastāvu;
 • Praktiskā darbībā dala skaitu uz pusēm, divās daļās;
 • Sāk lietot uzvārdu stāstot par sevi;
 • Raksturo savas izjūtas ikdienas situācijās – priecājas, bēdājas, dusmojas;
 • Mācās sevi kontrolēt, pārvaldīt un ievērot pieņemtos noteikumus grupā;
 • Patstāvīgi ar otu zīmē dažādas formas;
 • Izvēlas piedāvātos materiālus un tehnikas, radot kolāžu par piedzīvoto un novēroto;
 • Griež vienkāršas formas;
 • Mācās pareizi lietot rakstāmpiederumus;
 • Vingrinās veltnēt veidošanas materiālu, mainot piespieduma stiprumu, veltnējot starp plaukstām.

 

Advertisements