“Pūcēnu” sasniedzamie rezultāti.

  • Turpina veikt pašapkaplošanās iemaņas, veicināt apgūt galda kultūras prasmi;
  • Veidot pirmās skaņas, atkārtot biežāk dzirdētos īsus vārdus;
  • Sasveicinoties/ atsveicinoties lieto žestu valodu;
  • Zīmē ar vertikālām, horizontālām kustībām, izmantojot zīmuli un pirkstiņkrāsas;
  • Iepazīt ūdens un smilts īpašības praktiskā darbībā;
  • Pārvieto priekšmetus (tver, met, ripina, stumj, velk)
Advertisements