“Kāpēču” marts

Martā “Kāpēči” pētīs, izzinās, salīdzinās. Mēģinās saklausīt skaņas dabā, grupā, spēlējot muzikas instrumentus, klausoties un dziedot dziesmas. Lasīs un stāstīs “Skanošās pasakas”. Mēģinās paši pagatavot muzikas instrumentus.

Sēsim sēkliņas un stādīsim sīpolus. Kopsim katrs savus augus. Vērosim pumpurus. Izbaudīsim pavasara peļķes – smelsim, liesim, vērosim urdziņas, u. c. lietas

Sasniedzamie rezultāti:

 • Jautā par neskaidro,
 • Stāsta par pieredzēto skaidri un secīgi,
 • Iepazīst muzikas instrumentu nosaukumus, prot nosaukt daļu no tiem,
 • Iepazīst skaņas P, E, Ē, U, Ū, O,
 • Atšķir un nosauc pirmo skaņu vārdā,
 • Saskat un nosauc ciparus apkārtējā vidē,
 • Ciparu kartīti pieliek pie atbilstošas priekšmetu kopas,
 • Praktiski darbojās ar dažāda garuma, platuma, masas priekšmetiem ( izliek, salīdzina, sver, ber),
 • Izvēlās un radoši izmanto dažādus materiālus, veido, aplicē, zīmē pēc vērojuma
 • Savieno dažādus materiālus – filcu, papīru, koku, u. c..
 • Brīvi un radoši improvizē ar kustībām un pašu gatavotiem skaņu rīkiem un instrumentiem,
 • Pārvietojas pa līniju, joslu, uzzīmētu laukumu.
 • Praktiskā darbībā iepazīstas ar auga augšanas ciklu ( np sēkliņas līdz augam).

 

Gaidīsim pavasari!

Advertisements