“PUĶUZIRNIS” 10.03.-10.04.

  • Klausās tekstu,nosauc darbojošās personas.
  • Ar maņu palīdzību novēro un iepazīst ūdeni.
  • Praktiskā darbībā atšķir jēdzienus ” īss”, “garš”.
  • Mācās izprast un lietot signālu “STOP”.
  • .Mācās izprast noteikumu: kāpjot pa kāpnēm,pieturēties, (nesteidzināt, negrūstīt priekšā ejošo draugu).
  • Iesaistās mākslinieciskajā darbībā,izmantojot piedāvātos materiālus.
  • Veido un savieno vienkāršas detaļas ( mīkla,plastilīns).
  • Tver un padod dažādus priekšmetus.
  • Mācās izdarīt izvēli.
  • Mācās novērtēt izdarīto.
Advertisements