Grupas “Taurenīši” sasniedzamie rezultāti martā

*Rosināt ieklausīties pasakas stāstījumā;

*Klausās un atdarina literārajos darbos dzirdēto ar kustībām;

*Piedalās pieaugušā organizētās rotaļu darbībās;

*Atšķir jēdzienus- uz, zem, pie, aiz praktiskā darbībā;

*Satver sīkus priekšmetus un veic darbības ar tiem;

*Pārvar dažādus priekšmetus sev pieņemamā veidā- tver, padod, ripina, stumj, velk

Rotaļu mēnesis, kurā iepazīsim pirkstiņrotaļas, skaitāmpantiņus, kustību rotaļas. Kopīgi piedalīsimies īpašajā balonu dienā, mīļmantiņu dienā un fantāziju, kostīmu dienā. Galvenais prieks, prieks un prieks :)

Advertisements