Kriksīšu sasniedzamie rezultāti martā:

  • Skaidro un novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu darbību.
  • Izliek ritmiskas rindas un sakārtojumus no ģeometriskām figūrām un dažādiem dabas materiāliem.
  • Daudzveidīgā mākslinieciski radošā procesā zīmē, glezno, veido aplicē
  • Skaidro drošas uzvedības noteikumus saskarsmē ar dzīvniekiem un augiem.
  • Pazīst un raksta rakstītos burtus. K k, Ķ ķ, L, Ļ ļ, M m, N n, Ņ ņ O o, P p, R r.

Kriksīši martā: pētīs gaismas, zemes,  mitruma, temperatūras ietekami uz sēklām un stādāmiem augiem.

Advertisements