Cīrulīšos martā

Saule rāja mēnestiņu,

Kam tas gaiši nespīdēja.

Mēnestiņš atbildēja,

Tev dieniņa man naksniņa.

Dienas paliek garākas un rīti gaišāki! Un mums prieks, ka pirmais pavasara mēnesis ir klāt!

Martā Cirulīši iepazīs diennakts daļas un domās ko katrā no tām dara.

Vēros  ziemas un pavasara “cīņas”. Priecāsies par pirmajiem sniegpulsteņiem, vēros kā lietus zīmē riņķus peļķēs un sajutīs siltos saules glāstus uz vaidziņiem.

Veiks pētījumu, vērojot kuri grupā ienestie koku zari izplauks ātrāk. Veidos “pavasara dārziņu”uz palodzes, iestādot sīpoliņu un iesējot sēkliņas.  Mācīsies rūpēties par audziņiem, salīdzinās loku garumus un izgaršos pirmos pavasara vitamīnus.

Vēl cīrulīši mācīsies sadarboties, mācīsies pamanīt citu vajadzības un palīdzēt, kā arī palūgt un pieņemt palīdzību.  Centīsies savu vajadzību patstāvīgi pateikt ar pilnu teikumu. Pareizi izrunāt patskaņus.

Veidos skaitļa sastāvu dažādās variācijās, lietos jēdzienus mazāk, tikpat, vairāk.

Zīmēs un gleznos iepazīstot jaunus materiālus un tehnikas.

Eksperimentēs atdalot no vienas pikas dažāda lieluma mazākas daļas (māls, plastalīns, mīkla).

Lai pavasarī mums  visiem ir par ko brīnīties un priecāties. Lai saule visiem dod siltumu un enerģiju jauniem darbiem!

 

Advertisements