“Bitītes”- sasniedzamie rezultāti martā.

1.Mēra ar nosacīto mēru garumu, platumu.

2. Raksta ciparus līdz 5.

3. Pauž savas emocijas, klausoties skaņdarbu, vērojot vizuālu radošu darbu.

4. Vērtē savas ieceres rezultātu pēc iepriekš izvirzītiem kritērijiem.

5. Nokļūst patstāvīgi līdz telpām, kuras izmanto ikdienā mācību iestādē.

6. Atšķir un nosauc skaņu vārda sākumā / vidū/ beigās.

7. Pēta un veic eksperimentus ar gaisu.

Advertisements