PRĀTNIEKU UZDEVUMI MARTĀ

  • Nosauc sev pazīstamus priekšmetus, dzīvas būtnes, cilvēku veiktās darbības;
  • Izvēlas atbilstošu ciparu (1-5) priekšmeta skaita apzīmēšanai;
  • Nostiprina skaitīšanas iemaņas;
  • Mērķtiecīgi novēro un uzdod jautājumus par sēšanu un stādīšanu( kapēc kaut kas notiek vai nenotiek);
  • Nosauc savu un ģimenes locekļu vārdus un uzvārdus;
  • Vingrināties satvert un darboties ar zīmēšanas piederumiem;
  • Zīmēt vertikālas, horizontālas, apļveida, lauzītas līnijas. Liek punktus ripuļus, virpuļus neierobežotā laukumā;
  • Satvert sīkus priekšmetus un veikt darbības ar tiem.

 

Advertisements