“BUCIŅU” SASNIEDZAMIE REZULTĀTI MARTĀ

 

  1. Stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā, mainoties gadalaikam, diennaktij un laikapstākļiem;
  2. Īsi raksturo novērotās dabas parādības;
  3. Pazīst pavasara vēstnešus (putnus, puķes);
  4. Piedalās sarunā un nepārtrauc runātāju;
  5. Atpazīst sava vārda līdzskaņus;
  6. Raksta rakstīto burtu elementus neierobežotā laukumā;
  7. Izvēlas atbilstošu ciparu priekšmetu skaita apzīmēšanai;
  8. Izzina ģeometriskās figūras, saskata tās telpā un raksturo formu;
  9. Apzinās savu piederību “Buciņiem” un “Annelei”;
  10. Piedalās augu audzēšanā un apkopšanā.
Advertisements