Pierīgas PII pedagogu radošā diena “Es daru tā!”


“Gūt var dodot, gūt var ņemot . Dodot gūtais neatņemams.” /Rainis/

9.februārī Rīgā tikās Pierīgas pirmsskolu skolotājas, lai dalītos savas labās prakses piemēros , realizējot kompetencēs balstītu izglītību. Radošajā dienā tika prezentēti 30 labās prakses piemēri, starp kuriem trīs no mūsu “Anneles”. Savu pieredzi prezentēja Raina Zeltiņa  (“Bērna patstāvīgā darbība”),  Daiga Veisa un Anda Kalniņa ( Mācāmies iedziļinoties, mēneša garumā organizētās darbības mācību jomā -tehnoloģijas) , Daiga Hercberga un Aija Jakseboga (Aktivitāšu kopums” Ritms”).

Vērtēšanas komisija ,kuras sastāvā Vija Tomiņa -Pierīgas IKSP galvenā speciāliste , Arita Lauka un Oksana Brūvere – Skola 2030 ekspertes, augstāko vērtējumu- LAUREĀTS- piešķīra 6 darbiem, starp kuriem divi no “Anneles”.

Paldies visām par dalību un sveicam laureātes Daigu  Veisu, Andu Kalniņu , Daigu Hercbergu , Aiju Jaksebogu!

Advertisements