”Kāpēču” sasniedzamie rezultāti februārī

Tēma: Sēž uz sliekšņa pasaciņa….

 • Klausās pasakas un atstāsta dzirdētos notikumus, izmantojot atbalsta materiālu,
 • Spēj sacerēt pasaku, izstāstīt to, parādīt citiem pasaku,
 • Darbojoties iepzīst sev nozīmīgus burtus,
 • Rasksta burtu elementus neierobežotā laukumā,
 • Aktivizēt runā prievārdus uz, zem, pie,
 • Attīstīt prasmi darināt dzīvu būtņu pamazināmās formas( putns-putniņš),
 • Nostiprināt skaitīšanas iemaņas līdz 5,
 • Vingrināties noteikt cipara un priekšmetu daudzuma sakarību,
 • Vingrināties atbildē lietot nosauktos skaitļus, norādot uz ciparu 1-5,
 • Loka papīru divās daļās, gatavo grāmatiņas,
 • Ilustrē pašu sacerēto pasaku, izmantojot dažādas tehnikas
 • Saprot vienotu kārtības un drošības noteikumu nozīmi, cenšas tos ievērot,
 • Mēģina izprast tikumus un vērtības – draudzība, labsirdība, laipnība, savaldība, mērenība,
 • Sien mezglus dažādās ikdienas situācijās,
 • Aizrautīgi eksperimēntē ar sniegu un krāsām, spēlējās, pēta, izsaka savas izjūtas.
Advertisements