“PUĶUZIRNIS” 10.02.-10.03.

  • Piekrīt rīkoties saskaņā ar cita piedāvāto rīcības veidu.
  • Klausās literāru darbu un atbild uz jautājumiem.
  • Vēro dabas parādības un atpazīst tās attēlu kartītēs.
  • Atrod noteikta skaita priekšmetus (viens, divi).
  • Mācās ievērot un respektēt citu vajadzības un tiesības.
  • Iepazīstas ar dažādiem vēršanas materiāliem.
  • Ver nelielus priekšmetus uz stieples,kociņa,auklas.
  • Mācās salīdzināt un lietot pretstatu īpašības vārdus (antonīmus): (viegli-grūti,mīksts-ciets,gaišs-tumšs,slapjš-sauss,ātri-lēni,klusi-skaļi,auksti-silti utml.)
Advertisements