Grupas “Taurenīši” sasniedzamie rezultāti februārī.

Mēneša tēma: Meža dzīvnieki

  • Uzmanības koncentrēšana
  • Ieklausās un atkārto skaņu
  • Uz aicinājumu parāda, nosauc meža dzīvniekus, atpazīst tos
  • Klasificēšana pēc lielumiem, krāsas un formas
  • Izrādi vēlmi piedalīties organizētā rotaļā kopā ar citiem bērniem
  • Dzīvnieku atdarināšanas kustības
  • Mācīties ar otu likt nospiedumus
  • Šķēršļu pārvarēšana, lekt no vietas, līšana, rāpošana, kāpšana.
Advertisements