Kriksīšu sasniedzamie rezultāti Janvāris

  • Izdomā un izstāsta dzirdēta teksta turpinājumu.
  • Pētām sniega labos darbus.
  • Saskatām matemātiku dzīvē.
  • Atšķir, kas ir vardarbīga situācija un skaidro, kā jārīkojas nonākot tajā.(“mobings” sadarbība ar Skolotāju Antru)
  • Veido sižetisku darbu, izmantojot dažādas vizuālās mākslas tehnikas un veidus.
  • Loka papīru pēc nosacījumiem piem., vēdeklis, maks.

Kriksīši veiks pētījumu- krāsainās vakariņas sadarbībā ar vecākiem, bērni darīs zināmu kādus augļus un dārzeņus ēd vakariņās.  Kriksīši dodoties pastaigā vēros dabu un apkārtnē  esošos objektus.  Mēs parunāsim kāpēc ir nepieciešams sniegs dabai.

Advertisements