Grupas “Taurenīši” sasniedzamie rezultāti janvārī.

Sasniedzamais rezultāts: Atšķir apaļas formas priekšmetus.

  • burza papīru, lai izveidotu bumbu
  • veltnē ar apļveida un taisnvirziena kustībām starp plaukstām, veidojot vienkāršas apaļas un garenas formas
  • atdala no vienas pikas mazākas daļas
  • pārvieto bumbu ( ripina, padod)
  • ar punktēšanu aizpilda apaļas formas laukumu
  • izprot jēdzienus “liels” un “mazs” (šķirošana)

Lieto pieklājības frāzes “Lūdzu” un “Paldies”

Vērosim, kas notiks ar sniegu…

 

Advertisements