Bitīšu sasniedzamie rezultāti janvārī.

Veido skaitļu sastāvu dažādās variācijās līdz 5.

Nosauc objekta atrašanās vietu telpā: virs, zem, pie, aiz, blakus.

Atpazīst runas intonācijas (priecīgs, bēdīgs, dusmīgs, bailīgs).

Raksta burtu elementus.

Atšķir labu no sliktas rīcības saskarsmē un ikdienas situācijās.

Eksperimentē ar balto krāsu.

Izspēlē  dzirdētā literārā darba epizodi.

Savieno detaļas līmejot.

Plāno kā iekārtot savu darba vietu.

Īsi raksturo dabas parādības.

Veic eksperimentus ar ledu.

Advertisements