Kārumnieku sasniedzamie rezultāti janvārī:

Es un Latvija ziemā

  • Pazīst un raksta rakstītos burtus i, ī, I, Ī, u,ū,’U,Ū, l,ļ, L,Ļ, s, š, S, Š;
  • Grāmatās lasa īsus vārdus / saprot izlasīto;
  • Zina, ka izmantojot dabas resursus var iegūt enerģiju;
  • Zina nosaukt pāra un nepāra skaitļus līdz 10/ 20;
  • Salīdzina divus skaitļus izmantojot zīmes <,>,=;
  • Veic kopīgu uzdevumu pārī;
  • Patstāvīgi veido sižetisku kompozīciju no izplēstiem siluetiem:

– plēš papīru dažādos virzienos/  plēš papīru pa līniju/   izplēš siluetus;

  • Vārdiski formulē vienkāršas sakarības dabā;
  • Saskaņo savu rīcību ar citiem.

Kārumnieki janvārī pievērsīsies sniega izpētei. Pētīsim, kāda sniega sega var būt pēc blīvuma, no kā tas ir atkarīgs, mērīsim sniega segas biezumu D un Z nogāzēs, izpētīsim sniega īpašības un izdarīsim secinājumus par to. Ar mikroskopu pētīsim dažādos sniegpārsliņu veidus, veiksim dažādus eksperimentus ar sniegu.

Advertisements