Prātnieki Janvārī 02.01. – 31.01. 2019

  • Klausās pedagoga lasījumā, atbild uz jautājumiem un nosauc darbojošās personas;
  • Nosauc priekšmetu skaitu skaitļu 1-3 apjomā praktiskā darbībā;
  • Nosauc novērotās dabas parādības ( sniegs, vējš, lietus);
  • Atšķir labu rīcību no sliktas, saskarsmē ar citiem ikdienas situācijās – sniedz emocionālu vai praktisku atbalstu, lūdz citu palīdzību;
  • Atšķir pamatkrāsas apkārtējā dabā. Atdarina novērotās darbības – zīmē, glezno, veido,aplicē;
  • Iepazīst grieznes, izpēta to mehānismu (griež strēmeles, dažādas formu siluetus).
Advertisements