PRĀTNIEKU DECEMBRIS

  • Veidot emocionāli pozitīvu attieksmi pret notikumiem, kas norisinās apkārt – Ziemassvētku gaidīšanas laikā;
  • Runāt īsus dzejolīšus, izmantojot kustības;
  • Apgūt ģeometriskas figūras ( riņķis, trīstūri);  salīdzināt tās.
  • Izzināt raksturīgākās dabas parādības ziemā ( sniegs, ledus, sals);
  • Apgūt dažādu tehniku elementus, paņēmienus – savas ieceres īstenošanai.
Advertisements