“Kāpēči” decembrī

Deg četras sveces….

Viss apkārt apklust

Brīnumu gaidot –

Pavisam drīz…..

 

Ir klāt brīnumu laiks, klusais laiks, dāvināšanas laiks.  Tāpēc arī “Kāpēcīši” mācīsies rūpēties par vājāko, tuvāko. Radīt prieku citiem, un tikkai pēc tam saņemt dāvanas. Ieklausīties, palīdzēt, iejusties, dalīties un vienkārši kopā būt.

Sasniedzamie rezultāti decembrī:

  • Atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem par Latvijā ziemojošiem putniem,
  • Darbojoties iepazīt sev nozīmīgus burtus,
  • Kopā ar pieaugušo rūpējās par tuvākajā apkārtnē esošiem putniem,
  • Novēro dabas parādības, sasaista ar gadalaiku,
  • Nosauc objekta atrašanās vietu: virs, zem, pie, aiz, blakus,
  • Veido priekšmetu kopas skaitļa 5 apjomādažādās variācijās praktiskā darbībā,
  • Atšķir labu rīcību no sliktas saskarsmes ar citiem cilvēkiem ikdienas situācijās, sliktas saskarsmes gadījumā sniedz emocionālu un praktisku atbalstu vai lūdz citu palīdzību,
  • Dzied kopā ar pieaugušo, veic kustības atbilstoši muzikas ritmam,
  • Skandē īsus dzejolīšus
  • Apgūst dažādas tehnikas, paņēmienus un drošības noteikumus, to izmantošana savas ieceres īstenošanai.

 

Lai Jums gaišs gaidīšanas laiks!

Advertisements