Sasniedzamie rezultāti decembrī!

“BITĪTES “

1.VĒRO APKĀRTNĒ ,ATTĒLOS DAŽĀDUS CILVĒKUS UN NOSAUC VIŅU EMOCIJAS.

2.KLAUSĀS CITU RUNĀ UN NEPĀRTRAUC CITU.

3. RAKSTA UZ DAŽĀDĀM VIRSMĀM ,DAŽĀDA VEIDA LĪNIJAS.

4.VĒRO UN NOSAUC DABAS PARĀDĪBAS ZIEMĀ.

5.EKSPERMENTĒ UN NOSAUC ŪDENS RAKSTURĪGĀKĀS ĪPAŠĪBAS.

6.SAKĀRTO SAVU DARBA VIETU.

7.PRAKTISKI DARBOJAS AR SKAITĀMO MATERIĀLU , IZZINOT SKAITĻU SASTĀVU LĪDZ 5

8.TURPINA IESĀKTO RITMA RINDU.

9. ZĪMĒ,GLEZNO,APLICĒ UZ DAŽĀDA LIELUMA PAPĪRA.

10. DZIED ZIEMASSVETKU DZIESMAS, DEJO, SKANDĒ TAUTASDZIESMAS.

 

Advertisements