Sasniedzamie rezultāti Puķuzirnī 10.12.2018. – 10.01.2019.

 • Izrāda vēlmi palīdzēt citiem.
 • Komentē uztvero, izszkot attieksmi.
 • Atkārto dzirdēto savā runas tempā patstāvīgi.
 • Tausta un salīdzina, darbojas ar smagiem, viegliem priekšmetiem.
 • Atšķir un nosauc ,,viegls,, un ,,smags,,.
 • Kārto priekšmetus rindā.
 • Grupē apaļas un stūrainas formas priekšmetus.
 • Ievēro noteikumus ar pedagoga atgādinājumu.
 • Zina, ka ikkatrai rotaļlietai ir sava vieta.
 • Piebalso pieaugušā dziedājumam vai skaņu ierakstam.
 • Atdarina novērotās pieaugušo darbības ar otu, zīmuli. līmi.
 • Darbojas ar mīklu,plastalīnu, kin. smiltīm – izzina tos mīcot, veltnējot, staipot, spiežot.
Advertisements