Kriksīšu sasniedzamie rezultāti decembrim

  • Stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā, mainoties laikapstākļiem, diennaktij, gadalaikiem.
  • Mēra ar lineālu garumu.
  • Atšķir, kas ir vardarbīga situācija un skaidro , kā jārīkojas nonākot tajā.
  • Ēd, ievērojot galda kultūru- pietur ēdienu ar dakšiņu un griež ar nazi, lieto salveti;
  • Griež ar grieznēm dziju un papīru pa kontūrlīniju

 

Kriksīši veiks dažādus eksperimentus “Hallo”, Pudeļu ērģeles

Kriksīši izmantos, mīļvārdiņus, un izrādīs mīļumu ar palīdzību, iepriecināšanu, pārsteigumu, skatienu,  balss tembru.

 

Advertisements