Kārumnieku sasniedzamie rezultāti novembrī:

Mana Latvija

 • Skaidro vizuālās norādes tuvākajā apkārtnē un rīkojas atbilstoši tām;
 • Skaidro savu viedokli saziņā ar citiem;
 • Runājot lieto runas intonācijas ( priecīgs, bēdīgs, dusmīgs, bailīgs) atbilstoši saziņas situācijai;
 • Mācās taupīt dabas resursus un skaidro savu rīcību;
 • Raksta ciparus ievērojot pareizo virzienu( 0-9);
 • Veido skaitļa sastāva dažādas variācijas ( piem. 10 sastāv no 4; 4; 2 vai 9; 1  vai 3; 3; 4 );
 • Šķiro priekšmetus pēc vairākām pazīmēm /  salīdzina pēc skaita un lieluma, lietojot vārdus vairāk, mazāk, lielāks, mazāks;
 • Nosauc savas dzīvesvietas adresi;
 • Nosauc savu tautību un valodu, kurā runā;
 • Nosauc valsti, kurā dzīvo, atpazīst un mācās ar cieņu izturēties pret valsts simboliem- karogu, himnu;
 • Dejo vienkāršus latviešu tautas deju soļus;

Kārumnieki veiks pētījumu par latviešu tautasdziesmām- kā radās, kas tās ir apkopojis, par ko tās stāsta.

Advertisements