“Bitītes” novembrī.

Sasniedzamie rezultāti:

  • Klausās pasakas un teikas, nosauc un raksturo galvenos varoņus.
  • Ievēro kārtības noteikumus ēdamzālē.
  • Saskata un nosauc ciparus apkartējā vidē.
  • Raksta ciparus 1, 2, 3, 4.
  • Vēro un nosauc dabas parādības rudenī.
  • No māla veltnē regulāras un neregulāras formas.
  • Patstāvīgi ar otu zīmē dažādas formas laukumus, aizpilda tos ar pamatkrāsām.

 

 

Advertisements