Latvijas mēnesis “Kāpēčos”

Gatavosimies svētku svinēšanai -izgatavosim rotājumus grupas telpām un b/d, lukturīšus, ko iedegt vakaros laukumiņā.

Minēsim mīklas, skaitīsim l. t.dz., lasīsim latviešu tautas pasakas.

Iepazīsimies ar Latvijas simboliem.

Noskaidrosim, kura ir Latvijas galvenā pilsēta – Rīga.

Atkārtosim noteikumus, kā jauzvedās svinīgā pasākumā.

Skatīsimies fotogrāfijas, filmiņas par Latviju.

Gatavosim gardumus svētku galdam.

Svinēsim Latvijas dzimšanas dienu.

 

 

Advertisements