Sasniedzamie rezultāti Puķuzirnī no 10.11. -10.12.

  • Ar interesi darbojas sagatavotā vidē.
  • Saklausa un atkārto dzirdētās skaņas, patskaņus, vārdus.
  • Pievērš uzmanību vizuālajai informācijai.
  • Iepazīst, aplūkojot, taustot, priekšmetus no koka un plastmasas, šķiro.
  • Šķiro priekšmetus pēc nosacījuma- smags, viegls.
  • Šķiro priekšmetus pēc vienas pazīmes – krāsa.
  • Izrāda vēlmi veikt kādu darbību kopā ar citiem.
  • Atdarina ar kustībām, skaņām literārajā darbā dzirdēto.
  • Iepazīst grieznes, izpēta to mehānismu, vingrinās satvert grieznes, mēģina griezt.
  • Pārvieto dažādus priekšmetus sev pieņemamā veidā: tver, padod,ripina, velk, stumj, met.
Advertisements