“Buciņi” novembrī.

1. Eksperimentē ar dažādu materiālu un sadzīvē izmantojamu produktu šķīšanu ūdenī;
2. Turpina mācīties ciparus;
3. Nosauc objektu atrašanās vietu telpā un plaknē, lietojot vārdus virs, zem, pie, aiz, blakus, pa labi, pa kreisi;
4. Nosauc savas un citu emocijas (skumjas, bailes, izbrīns, pārsteigums) un mācās paust tās atbilstoši situācijai;
5. Apvieno dažādus materiālus un tehnikas, zīmē un izgriež dažādas formas siluetus, veidojot sižetisku kompozīciju;
6. Saskata vajadzību apkārtējā vidē kaut ko uzlabot vai izgatavot kādu produktu savām, vai citu vajadzībām;
7. Izdara secinājumus, prognozē, kas varētu notikt, ja nemazgātu rokas, nekārtotu mantas, bet samestu tās kaudzē;
8. Pēc teksta klausīšanās atbild uz jautājumiem;
9. Atstāsta notikumus pareizā secībā, ar, vai bez atbalsta materiāliem;
10. Mācās nepārtraukt citus.

Advertisements