Ropažu PII’Annele’ vides izvērtējums   SVID 2018.gada oktobrī šī gada prioritārajās jomās.

 

Joma Sasniegumi Nepieciešamie uzlabojumi
Enerģija Ø  Ilgtermiņā samazinājies elektrības un siltuma patēriņš gada laikā

Ø  Elektrības taupīšanas slēdži uz sensoriem, jo gaisma ieslēdzas tikai uz kustību.

Ø  Sekot elektrības izslēgšanai koplietojamās  telpās,

Ø  Sekot siltuma regulēšanai radiatoros,

Ø  Sekmēt priekšstatus par enerģiju, tās nozīmi, iegūšanu, izmantošanu un par šo procesu sekām, uzsvaru liekot uz bērnu pētniecisko darbību.

Ø  Izglītot vecākus par enerģijas ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām, sniegt praktisku padomus enerģijas taupīšanā

 

Vide un Veselība Ø  Iespēja pašiem izvērtēt porcijas daudzumu , ko liek uz šķīvja

Ø  Laba sadarbība ar ēdinātāju

Ø  Sadarbībā ar ēdinātāju meklēt variantus, kā pasniegt bērniem dārzeņus, jo stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem un dārzeņu daudzuma  palielinājumam, palielinājies neapēsto salātu daudzums
Atkritumi Ø  bērnudārza lielajos pasākumos, arī kopā ar vecākiem, nelietojam vienreizējos traukus , nelidinām balonus , nelietojam salmiņus

Ø  ilgtermiņā samazinājies nešķiroto atkritumu daudzums

Ø  izveidot praktiski izmantojamu mācību stūrīti ar visa veida nelieliem  atkritumu šķirošanas konteineriem un informāciju par šķirošanu visiem pieejamā, redzamā vietā, kā atgādinājumu šķirot atkritumus  bērniem, darbiniekiem un vecākiem .
Biodaudzveidība, Vide un apkārtne Ø  Ļoti zaļa, daudzveidīga apkārtne ( pļavas, upe, dīķis, mežs) , daudzveidīga augu  valsts,iespējas pētniecībai , dabas vērošanai Ø  Izveidot informatīvas plāksnītes ar augu nosaukumiem un izvietot tās bērnudārza teritorijā pie augiem.

Ø  Veikt ķērpju izpēti b/d teritorijā un tuvākajā apkārtnē, izdarīt  loģiskus secinājumus par gaisa tīrību .

 

Advertisements